ETU_II_komora
MORE, s.r.o je autorem návrhu primárních opatření na snížení emisí NOx pod 200mg/m3 (norm. podm. + ref. O2 6%) v projektech obnovy elektráren EPR II a ETU II.

 

Projekt s podporou MSK
Podpora podnikání v Moravskoslezském kraji 2015 (RRC /03/2015) na projekt „Simulace reálných podmínek ohniště velkoprostorového parního kotle v pádové trubce".

Naše reference

Studie a specializovaná měření v energetických provozech

 • Měření na mlecích okruzích Elektrárně Prunéřov II k prošetření výkonu a jemnosti mletí.
  (Realizace v r. 2015)
 • Pravidelná servisní činnost a optimalizace provozu práškových granulačních kotlů 110MWel , ČEZ, a.s. - Elektrárna Prunéřov I
  (Realizace v r. 2008)
 • Analýza posouzení možnosti přechodu spalování černého uhlí a proplástku z OKD na kotlích K12, K13 a K14 (současné palivo) v na spalování polského paliva charakterizovaného kvalitativními znaky černého uhlí z dolu Wieczorek
  (Realizace v r. 2008)
 • Studie snížení spotřeby koksárenského plynu u kotle K1 v Mittal Steel a.s.
  (Realizace v r. 2008)
 • Měření těsnosti kouřovodů a elektroodlučovačů u kotlů v Plzeňské energetice
  (Realizace v r. 2006)
 • Koordinace a monitorování stability spalování zkoušek spalování nízkovýhřevného paliva, ČEZ, a.s. - Elektrárna Prunéřov I
  (Realizace v r. 2006)
 • Pravidelná servisní činnost a optimalizace provozu práškových granulačních kotlů 110MWel , ČEZ, a.s. - Elektrárna Prunéřov I
  (Realizace v r. 2006)
 • Seřízení provozních režimů kotle K9 po opravě, ČEZ, a.s. - Elektrárna Tisová
  (Realizace v r. 2005)
 • Pravidelná servisní činnost a optimalizace provozu práškových granulačních kotlů 110MWel , ČEZ, a.s. - Elektrárna Prunéřov I
  (Realizace v r. 2005)
 • Zpracování studie spalování přídavného paliva TAP v kotlích teplárny Chomutov, ACTHERM, a.s.
  (Realizace v r. 2005)
 • Zpracování studie ke snížení emisí NOx pod 290 mg/m3 primárními opatřeními u kotlů elektrárny Mělník I, Pražská teplárenská a.s.
  (Realizace v r. 2005)
 • Zhotovení výpočetního programu pásmového výpočtu spalování uhelného prášku v ohništi pro inženýrské potřeby návrhu kotlů – IVITAS, a.s.
  (Realizace v r. 2005)
 • Měření, úpravy a optimalizace provozních režimů kotle K9 v ČEZ, a.s. -Elektrárna Tisová
  (Realizace v r. 2004)
 • Měření na mlecích okruzích Elektrárně Prunéřov I k prošetření vlivu návratových klapek
  (Realizace v r. 2004)
 • Pravidelná servisní činnost a optimalizace provozu práškových granulačních kotlů 110MWel , ČEZ, a.s. - Elektrárna Prunéřov I
  (Realizace v r. 2004)
 • Pravidelná servisní činnost a optimalizace provozu práškových granulačních kotlů 110MWel , ČEZ, a.s. - Elektrárna Prunéřov I
  (Realizace v r. 2003)
 • Měření na mlecí okruhu kotle K2 v teplárně Vřesová.
  (Realizace v r. 2002)
 • Měření na kotli a posouzení spalovacího zařízení K11 v Teplárně České Budějovice, a.s.
  (Realizace v r. 2002)
 • Pravidelná servisní činnost a optimalizace provozu práškových granulačních kotlů 110MWel , ČEZ, a.s. - Elektrárna Prunéřov I
  (Realizace v r. 2002)
 • Posouzení spalovacího zařízení - K21 Vráto a návrh úprav práškových hořáků s ověřením isotermickým modelováním pro Teplárnu České Budějovice, a.s.
  (Realizace v r. 2002)
 • Měření na vzduchospalinovém traktu a mlecích okruzích kotle K5 v Lovochemii a.s..
  (Realizace v r. 2001)
 • Měření na mlecích okruzích kotle K4 v teplárně Vřesová.
  (Realizace v r. 2001)
 • Pravidelná servisní činnost a optimalizace provozu práškových granulačních kotlů 110MWel , ČEZ, a.s. - Elektrárna Prunéřov I
  (Realizace v r. 2001)
 • Přepočet kouřových cest a komínů v ELÚ III pro Plzeňskou energetiku a.s.
  (Realizace v r. 2001)
 • Měření rosného bodu spalin v ČEZ a.s. – elektrárna Poříčí.
  (Realizace v r. 2000)
 • Měření rosného bodu spalin u kotle K3 v MST a.s. – teplárny Karviná.
  (Realizace v r. 2000)
 • Pravidelná servisní činnost a optimalizace provozu práškových granulačních kotlů 110MWel , ČEZ, a.s. - Elektrárna Prunéřov I
  (Realizace v r. 2000)
 • Pravidelná servisní činnost a optimalizace provozu práškových granulačních kotlů 110MWel , ČEZ, a.s. - Elektrárna Prunéřov I
  (Realizace v r. 1999)
 • Pravidelná servisní činnost a optimalizace provozu práškových granulačních kotlů 110MWel , ČEZ, a.s. - Elektrárna Prunéřov I
  (Realizace v r. 1998)
 • Studie k možnostem realizace suchého odpopílkování v Elektrárně Mělník I.
  (Realizace v r. 1998)
 • Měření rosného bodu spalin u kotlů K4 a K5 v ČEZ a.s. – elektrárna Počerady.
  (Realizace v r. 1997)
 
Design ipmtech.cz