ETU_II_komora
MORE, s.r.o je autorem návrhu primárních opatření na snížení emisí NOx pod 200mg/m3 (norm. podm. + ref. O2 6%) v projektech obnovy elektráren EPR II a ETU II.

 

Projekt s podporou MSK
Podpora podnikání v Moravskoslezském kraji 2015 (RRC /03/2015) na projekt „Simulace reálných podmínek ohniště velkoprostorového parního kotle v pádové trubce".

Program V+V

Společnost MORE aktivně udržuje vlastní vývoj v oblasti technologie svých produktů a v rámci svého V+V programu, který se opírá o expertízu našich dlouhodobých pracovníků z oblasti spalování uhelného prášku v granulačních kotlích a příbuzných oborů. V některých jmenovaných oblastech jde o činnosti společné s našimi partnery a o projekty se státní podporou.

V současné době se  společnost MORE dlouhodobě zaměřuje na dále uvedené oblasti V+V.

Interní vývoj produktů

  • Rozvoj, ladění a validace měřením u modelu spalování v řešiči FLUENT pro spalování hnědého a černého uhlí s důrazem na věrnost výsledku , interní projekt.
  • Vývoj DENOX opatření pro elektrárenské a teplárenské kotle za pomoci CFD, interní projekt.
  • Komplexní model ventilátorového mlýna v CFD včetně třídiče uhelného prášku.
  • Primární opatření pro denitrifikaci kotle s výkonem bloku 500MWe

Spoluřešitelství v grantových projektech

  • Vývoj moderní mlýnice pro elektrárenské kotle spalující HU jako spoluřešitel pro společnost IVITAS, a.s.
  • Vývoj moderního hořáku pro elektrárenské kotle spalující ČU a HU jako spoluřešitel pro společnost IVITAS, a.s.

Podpora ostatních v oblasti vývoje

  • Návrh konceptu a podkladů k projektu experimentálního spalovacího zařízení pro společnost IVITAS, a.s. včetně přípravy metodiky měření.
  • Návrh konceptu experimentálního zařízení pro určování kinetiky hoření uhelného prášku pro společnost VŠB-VEC včetně podpory k metodice přípravy vzorků a měření.
  • Podpora vývoje krbových kamen pro společnost ROMOTOP spol. s r. o.

Ukázky

Vývoj moderního hořáku pro elektrárenské kotle spalující ČU a HUInformační panel pro projekt vývoje moderního hořáku pro elektrárenské kotle spalující ČU a HU
Návrh konceptu experimentálního spalovacího zařízeníNávrh konceptu a podkladů k projektu experimentálního spalovacího zařízení pro společnost IVITAS, a.s.

 

Spalování v krbových kamnech ROMOTOPŘešení aerodynamiky spalovacího procesu v krbových kamnech ROMOTOP
Vývoj mlýnaÚspěšně završený projekt vývoje třídiče a mlýna s výkonem 40 t/h a jemností prášku Z90um pod 50% hm. Funkční instalace.

 
 
Design ipmtech.cz