ETU_II_komora
MORE, s.r.o je autorem návrhu primárních opatření na snížení emisí NOx pod 200mg/m3 (norm. podm. + ref. O2 6%) v projektech obnovy elektráren EPR II a ETU II.

 

Projekt s podporou MSK
Podpora podnikání v Moravskoslezském kraji 2015 (RRC /03/2015) na projekt „Simulace reálných podmínek ohniště velkoprostorového parního kotle v pádové trubce".

Naše reference

Matematické modelování technologických procesů

 • Modelování proudění ve spalinovodu před tkaninovým filtrem u kotle na spalování černého výluhu (soda boiler) v rámci technické pomoci pro Biocel Paskov a.s.
  (Realizace v r. 2016)
 • Modelování úprav vstupního spalinovodu do nového zařízení FGD v teplárně České Budějovice, řešeno pro Tenza, a.s..
  (Realizace v r. 2016)
 • Modelování úprav vstupního spalinovodu do nového zařízení FGD v elektrárně Opatovice, řešeno pro Tenza, a.s.
  (Realizace v r. 2015 - 2016)
 • Modelování spalování a spalovací komory stávajícího řešení práškového granulačního kotle bloku 210MWe v rámci přednabídkové činnosti projektu obnovy tepelné elektrárny Yatagan (Turecko) vybavené kotli OB-660. Kooperace s Doosan Babcock
  (Realizace v r. 2015)
 • Projekt TIP FR-TI1/309, Vývoj prototypu energeticky nenáročné mlýnice šetrné k životnímu prostředí. Vývoj základní konstrukce ventilátorového mlýna s obratovým třídičem. Výkon 40t/h, R90 < 50%.
  (Realizace v r. 2009 - 2012)
 • Návrh koncepce zkušebního spalovacího zařízení pro spalování práškového uhlí s výkonem 160kW.
  (Realizace v r. 2008)
 • Modelování proudění v systému spalinovodů elektroodlučovačů EO1 a EO2 kotle K11 v ČEZ a.s. EMĚIII. Analýza návrhů úprav pro zlepšení rovnoměrnosti proudění v EO s cílem snížit TZL za elektroodlučovači.
  (Realizace v r. 2010)
 • Modelování abrazí na vstupním dílu EKO v elektrárně ČEZ a.s. Prunéřov I , vyhodnocení účinnosti ochranných vestaveb, návrh nových opatření proti vzniku abrazí.
  (Realizace v r. 2010)
 • Modelování kouřovodu mezi Ljungströmem a elektrostatickým odlučovačem k akci Komplexní obnova ETU II řešeno pro ZVVZ engineering
  (Realizace v r. 2007)
 • Modelování úprav tlukadlového mlýna pro zlepšení dynamických vlastností kotle pro výkonové regulace u práškového granulačního kotle na hnědé uhlí u kotle K3 v Plzeňské energetice.
  (Realizace v r. 2006)
 • Modelování spalování a spalovací komory práškového granulačního kotle bloku 200 MWe v ČEZ a.s. - elektrárna Tušimice II k akci Komplexní obnova ETU II pro IVITAS, a.s., resp. VHM a.s. Ostrava.
  (Realizace v r. 2006)
 • Modelování kouřovodu a vstupu do LJUNGSTRÖMU u granulačního kotle bloku 200 MWe v ČEZ a.s. - elektrárna Tušimice II k akci Komplexní obnova ETU II pro IVITAS, a.s., resp. VHM a.s. Ostrava.
  (Realizace v r. 2006)
 • Modelování a návrh úprav třídiče ventilátorového mlýna u granulačního kotle bloku 200 MWe v ČEZ a.s. - elektrárna Tušimice II k akci Komplexní obnova ETU II pro IVITAS, a.s., resp. VHM a.s. Ostrava.
  (Realizace v r. 2006)
 • Modelování a návrh úprav práškového hořáku k prodloužení jeho životnosti a omezení abrazí u granulačního kotle bloku 200 MWe v ČEZ a.s. - elektrárna Ledvice.
  (Realizace v r. 2006)
 • Modelování a návrh kouřovodu a vstupu spalin a popílku do necirkulačního potrubí u granulačního kotle bloku 200 MWe v ČEZ a.s. - elektrárna Tušimice II k akci Komplexní obnova ETU II pro IVITAS, a.s., resp. VHM a.s. Ostrava.
  (Realizace v r. 2006)
 • Modelování vstupního kouřovodu elektrostatického odlučovače popílku s návrhy úprav ke zvýšení účinnosti pro ACTHERM, a.s. – Teplárna Chomutov
  (Realizace v r. 2003)
 • Modelování proudění v tryskách fluidního lože pro ALSTOM Power s.r.o.
  (Realizace v r. 2003)
 • Modelování ohříváku vzduchu ke zvýšení účinnosti čištění kuličkovým deštěm pro Biocel Paskov, a.s.
  (Realizace v r. 2003)
 • Modelování konstrukčních úprav krbových kamen ROMOTOP pro VŠB - VEC Ostrava
  (Realizace v r. 2003)
 • Modelování spalování a návrh práškových hořáků kotle K12 v Teplárně České Budějovice, a.s. pro Istroenergo a.s.
  (Realizace v r. 2002)
 • Modelování proudění spalin v prostoru přehříváku a druhého tahu kotle K12 pro Teplárnu České Budějovice, a.s.
  (Realizace v r. 2002)
 • Modelování ohříváku vzduchu, proudění spalin v druhém tahu kotle K12 v Teplárně České Budějovice, a.s. pro Istroenergo a.s.
  (Realizace v r. 2002)
 • Modelování krbových kamen ROMOTOP pro VŠB - VEC Ostrava
  (Realizace v r. 2002)
 • Modelové ověření návrhů úprav práškovodů, hořáků a spalovací komory (spalování) u kotlů 350 t/h v ČEZ a.s. - elektrárna Prunéřov I k řešení problémů s abrazemi a struskováním ve spalovací komoře.
  (Realizace v r. 2000 až 2001)
 • Modelování spalování u kotle Varimatik V 40 pro VÚHU a.s.
  (Realizace v r. 2001)
 • Modelování proudění ve vzduchových kanálech fluidního kotle pro ALSTOM Power s.r.o.
  (Realizace v r. 2001)
 • Modelování kouřových cest a komínů v ELÚ III pro Plzeňskou energetiku a.s.
  (Realizace v r. 2001)
 • Modelování kouřovodů a vestaveb odsíření pro vyšetření příčin zanášení. Modelování eliminátorů kapek a úletu. Pro ČEZ a.s. - Elektrárna Tušimice II.
  (Realizace v r. 2001)
 • Modelování proudění v odsiřovacím absorbéru v ELE, vyšetření příčin zanášení a zhoršené funkce odsiřovacího reaktoru. Pro ČEZ, a.s. - Elektrárna Ledvice
  (Realizace v r. 2001)
 • Modelové ověření návrhu plynového hořáku pro ERC Gmbh.
  (Realizace v r. 2000)
 • Modelování a návrh úprav třídiče ventilátorového mlýna zajišťující zvýšení výkonu mlecího okruhu a zlepšení mletí pro ČEZ a.s. - El. Ledvice.
  (Realizace v r. 2000)
 • Ověření návrhu zaústění sekundárního vzduchu na kotli K4 v teplárně Krnov – zadavatel VŠB Ostrava.
  (Realizace v r. 1999)
 • Modelování a návrh zavedení spalovacího vzduchu do spalovací komory práškového granulačního kotle K1 v Teplárně Přívoz.
  (Realizace v r. 1999)
 • Modelování a návrh úprav zavedení dohořívacího vzduchu do spalovací komory roštového kotle K1 v Plzeňské teplárenské a.s. - výtopna Bory
  (Realizace v r. 1999)
 • Modelování a návrh souproudého odstředivého separátoru. Vlastní aplikovaný výzkum.
  (Realizace v r. 1998 až 1999)
 • Optimalizační přepočet modelu koncetrátoru uhelného prášku kotle K9 v ČEZ a.s. - elektrárna Tisová.
  (Realizace v r. 1998)
 • Modelování směšování recirkulovaných spalin a spalovacího vzduchu v podroští roštového kotle ve výtopně Plzeň - Doubravka.
  (Realizace v r. 1998)
 • Modelování proudění v regulačních klapkách. Vlastní aplikovaný výzkum.
  (Realizace v r. 1998)
 • Modelování proudění v ohništi roštového kotle Slatina v kotelně společnosti Četrans, Most.
  (Realizace v r. 1998)
 • Modelování proudění v multicyklonovém separátoru tuhých částic SVA 400/2 roštového kotle Slatina v kotelně společnosti Četrans, Most.
  (Realizace v r. 1998)
 • Modelování proudění směsi vzduchu s popílkem v pneumatickém dopravníku K -Pump pro posouzení příčin abraze dopravního potrubí v ČEZ a.s., elektrárna Mělník.
  (Realizace v r. 1998)
 • Modelování a návrh zavedení spalovacího vzduchu do spalovací komory práškových granulačních kotlů K3, K4, K5 v ČEZ a.s., elektrárna Tušimice I. V rámci nabídky pro retrofit ETU I.
  (Realizace v r. 1998)
 • Modelování a návrh zavedení spalovacího vzduchu do spalovací komory práškových granulačních kotlů K1, K3, K4 v Teplárnách Karviná.
  (Realizace v r. 1998)
 • Modelování a návrh zavedení spalovacího vzduchu do spalovací komory práškového granulačního kotle K11 v Teplárně Vítkovice.
  (Realizace v r. 1998)
 • Modelování a návrh zavedení dohořívacího vzduchu do spalovací komory roštových kotlů v DIAMO a.s. Ralsko.
  (Realizace v r. 1998)
 • Modelování a návrh úprav spalinovodu za kouřovými ventilátory kotlů v ČEZ a.s. - elektrárna Tušimice II ke snížení tlakové ztráty.
  (Realizace v r. 1998)
 • Modelování a návrh úprav sestavy mlýna FULLER s odstředivým třídičem pro kotle K1 a K2 s kroužkovými mlýny v TČA Karviná.
  (Realizace v r. 1998)
 • Modelování a návrh provedení koncentrátorů uhelného prášku za uhelnými třídiči práškových granulačních kotlů kotlů K3, K4, K5 v ČEZ a.s., elektrárna Tušimice I. V rámci nabídky pro retrofit ETU I.
  (Realizace v r. 1998)
 • Modelování vstupu spalin do odlučovače popílku za kotlem K9 v ČEZ a.s. - elektrárna Tisová ke zvýšení odlučivosti.
  (Realizace v r. 1997)
 • Modelování a návrh zavedení dohořívacího vzduchu do spalovací komory roštových kotlů v Plzeňské teplárenské a.s. - výtopna Bory a Doubravka.
  (Realizace v r. 1997)
 • Modelování a návrh zavedení dohořívacího vzduchu do spalovací komory práškových granulačních kotlů K3 a K4 v elektrárně Mělník I.
  (Realizace v r. 1997)
 • Modelování a návrh úprav odstředivých třídičů pro kotle K1 a K2 s kroužkovými mlýny v TČA Karviná.
  (Realizace v r. 1997)
 • Modelování a návrh úprav obratových třídičů ventilátorových mlýnů pro kotle ČEZ a.s. - elektrárna Prunéřov I.
  (Realizace v r. 1997)
 • Modelování a návrh úprav obratových třídičů tlukadlových mlýnů pro kotel HK102 v MST a.s. - elektrárna Třebovice.
  (Realizace v r. 1997)
 • Modelování vlivu zaústění spalin do chladicí věže pro ČEZ a.s. - elektrárna Chvaletice k ověření výběru alternativy a stanovení vlivu zavedení spalin na chladicí účinek věže.
  (Realizace v r. 1996)
 • Modelování a návrh zavedení dohořívacího vzduchu do spalovací komory roštového kotle K2 v ČEZ a.s. - EPO, teplárna Dvůr Králové
  (Realizace v r. 1996)
 • Modelování a návrh zavedení dohořívacího vzduchu do spalovací komory a vzduchového traktu roštového kotle K3 v Plzeňské teplárenské a.s.
  (Realizace v r. 1996)
 • Modelování a návrh vestaveb do práškovodu kotlů ČEZ a.s. - elektrárna Chvaletice.
  (Realizace v r. 1996)
 • Modelování a návrh úprav původních obratových třídičů ventilátorových mlýnů pro kotle ČEZ a.s. - elektrárna Tušimice II.
  (Realizace v r. 1996)
 • Modelování a návrh úprav ohříváku vody pro kotle v ČEZ a.s. - elektrárna Tušimice II ke zvýšení výkonu a omezení zanášení.
  (Realizace v r. 1996)
 • Modelování a návrh vestaveb do práškovodu kotlů ČEZ a.s. - elektrárna Tušimice II.
  (Realizace v r. 1995)
 • Modelování a návrh vestaveb do práškovodu a obratového třídiče ventilátorového mlýna pro práškový granulační kotel K5 v Plzeňské teplárenské a.s.
  (Realizace v r. 1995)
 
Design ipmtech.cz