ETU_II_komora
MORE, s.r.o je autorem návrhu primárních opatření na snížení emisí NOx pod 200mg/m3 (norm. podm. + ref. O2 6%) v projektech obnovy elektráren EPR II a ETU II.

 

Projekt s podporou MSK
Podpora podnikání v Moravskoslezském kraji 2015 (RRC /03/2015) na projekt „Simulace reálných podmínek ohniště velkoprostorového parního kotle v pádové trubce".

Naše reference

Problematika spalování a ekologizace práškových kotlů

 • Součinnost při uvádění do provozu a seřizování kotlů 250 MWe bloků C, D a E v ČEZ, a.s., Elektrárna Prunéřov II po realizaci úprav ke snížení emisí NOx pod limit 200 mg/mN3. Dodávka pro IVITAS, a.s., resp. Vítkovice Power Engineering, a.s. Ostrava v rámci akce Komplexní obnova EPR II.
  (Realizace v r. 2016)
 • Návrh koncepce komory, hořáků a mlýnských okruhů granulačního kotle 500MWe, spalujícího lignit. Ověření návrhu koncepce pomocí CFD. Dodávka pro IVITAS, a.s., resp. Vítkovice Power Engineering, a.s. Ostrava v rámci nabídkového projektu pro Neyveli Lignite Corporation LTD.
  (Realizace v r. 2012)
 • Garanční testy kotlů 200 MWe bloků A a B v ČEZ, a.s., Elektrárna Tušimice II po realizaci úprav ke snížení emisí NOx pod limit 200 mg/mN3. Dodávka pro IVITAS, a.s., resp. Vítkovice Heavy Machinery, a.s. Ostrava v rámci akce Komplexní obnova ETU II.
  (Realizace v r. 2012)
 • Součinnost při uvádění do provozu a seřizování kotlů 200 MWe bloků A a B v ČEZ, a.s., Elektrárna Tušimice II po realizaci úprav ke snížení emisí NOx pod limit 200 mg/mN3. Dodávka pro IVITAS, a.s., resp. Vítkovice Heavy Machinery, a.s. Ostrava v rámci akce Komplexní obnova ETU II.
  (Realizace v r. 2011)
 • Garanční testy kotlů 200 MWe bloků C a D v ČEZ, a.s., Elektrárna Tušimice II po realizaci úprav ke snížení emisí NOx pod limit 200 mg/mN3. Dodávka pro IVITAS, a.s., resp. Vítkovice Heavy Machinery, a.s. Ostrava v rámci akce Komplexní obnova ETU II.
  (Realizace v r. 2011)
 • Seřízení spalování kotle K3 se zaměřením na minimalizaci emisí NOx – Plzeňská energetika a.s.
  (Realizace v r. 2010)
 • Zpracování studie návrhu opatření na snížení emisí NOx na granulačních kotlích K3, K4 a K5 pro černé uhlí v elektrárně Třebovice – Dalkia Česká republika, a.s.
  (Realizace v r. 2010)
 • Zpracování studie ke snížení emisí NOx pod limit pod limit 200 mg/mN3 aplikací primárních a sekundárních opatření u kotlů K1 a K2 v Elektrárně Nováky B, Slovenské Elektrárne, a.s.,
  (Realizace v r. 2010)
 • Součinnost při uvádění do provozu a seřizování kotlů 200 MWe bloků C a D v ČEZ, a.s., Elektrárna Tušimice II po realizaci úprav ke snížení emisí NOx pod limit 200 mg/mN3. Dodávka pro IVITAS, a.s., resp. Vítkovice Heavy Machinery, a.s. Ostrava v rámci akce Komplexní obnova ETU II.
  (Realizace v r. 2010)
 • Návrh doplňujících primárních opatření a zpracování projektu úprav technologického zařízení ke snížení emisí NOx pod limit 300 mg/mN3 zahrnující úpravy zařízení MaR, algoritmy řízení včetně seřízení a optimalizace provozu pro práškový granulační kotel K 9 (320 t/h) pro ČEZ, a.s., Elektrárna Tisová. Realizace ve spolupráci s ČEZ, a.s.
  (Realizace v r. 2010)
 • Diagnostika příčin závady, návrh úprav a provedení opravy kotle K 10 v ČEZ, a. s., Elektrárna Mělník, zaměřené na odstranění pulzování kotle při najíždění a provozu kotle.
  (Realizace v r. 2008)
 • Zpracování podkladů k novému řešení technologického zařízení, zařízení měření a regulace, algoritmů řízení pro realizační projekt zaměřený na snížení emisí NOx pod limit 200 mg/mN3 u tří práškových granulačních kotlů K23, K24, K25 bloků 250 MWe v ČEZ a.s., Elektrárna Prunéřov II. Dodávka pro IVITAS, a.s., resp. Vítkovice Heavy Machinery, a.s. Ostrava v rámci akce Komplexní obnova EPRU II.
  (Realizace v r. 2009)
 • Návrh úprav technologického zařízení, zařízení MaR, algoritmů řízení, zpracování projektu a zajištění realizace u dvou práškových granulačních kotlů bloků 110 MWel v ČEZ, a.s., Elektrárna Mělník II ke snížení emisí NOx pod limit 380 mg/mN3.
  (Realizace v r. 2009)
 • Návrh úprav algoritmů řízení a seřízení práškového granulačního kotle K 9 (320 t/h) v ČEZ, a.s., Elektrárna Tisová k dílčímu snížení emisí NOx.
  (Realizace v r. 2009)
 • Vývoj, návrh a realizace úprav na kotlích K3, K4, K5, K6 v ČEZ a.s. EPR I, pro zvýšení účinnosti snížením podílu škváry s vysokým nedopalem ve vynašeči.
  (Realizace v r. 2008)
 • Zpracování studie k posouzení proveditelnosti rekonstrukce práškových granulačních kotlů PG 655 v ČEZ, a.s., Elektrárna Chvaletice na spalování černého uhlí a ke snížení emisí NOx pod limit 200 mg/mN3 aplikací primárních opatření. Dodávka pro IVITAS, a.s.
  (Realizace v r. 2008)
 • Zpracování podkladů k novému řešení technologického zařízení, zařízení měření a regulace, algoritmů řízení pro realizační projekt zaměřený na snížení emisí NOx pod limit 200 mg/mN3 u čtyř práškových granulačních kotlů bloků 200 MWe A, B, C, D v ČEZ a.s., Elektrárna Tušimice II. Dodávka pro IVITAS, a.s., resp. Vítkovice Heavy Machinery, a.s. Ostrava v rámci akce Komplexní obnova ETU II.
  (Realizace v r. 2008)
 • Návrh a realizace dílčích úprav technologického zařízení, zařízení MaR, algoritmů řízení u práškového granulačního kotle K3 (170 t/h) v Plzeňské energetice, a.s. ke snížení emisí NOx pod limit 450 mg/mN3.
  (Realizace v r. 2008)
 • Návrh primárních opatření a algoritmů řízení ke snížení emisí NOx pod limit 200 mg/mN3 pro tři práškové granulační kotle bloků se zvýšeným výkonem na 250 MWe v ČEZ a.s., Elektrárna Prunéřov II v rámci zpracování In Front Design (úvodní projekt) k akci Komplexní obnova EPR II pro IVITAS, a.s., resp. VHM a.s. Ostrava.
  (Realizace v r. 2007)
 • Návrh primárních opatření a algoritmů řízení ke snížení emisí NOx pod limit 200 mg/mN3 pro čtyři práškové granulační kotle bloků 200 MWe v ČEZ a.s. - elektrárna Tušimice II v rámci zpracování In Front Design (úvodní projekt) k akci Komplexní obnova ETU II pro IVITAS, a.s., resp. VHM a.s. Ostrava.
  (Realizace v r. 2006)
 • Zpracování studie ke snížení emisí NOx pod 290 mg/m3 použitím doplňujících primárními opatření u kotlů elektrárny Mělník I, Pražská teplárenská a.s.
  (Realizace v r. 2005)
 • Návrh úprav ke snížení emisí NOx pod 250mg/m3 pro práškový granulační kotel na hnědé uhlí na kotli K5 v EPRU I, ČEZ, a.s. Realizace Vítkovice Heavy Machinery, a.s.
  (Realizace v r. 2005)
 • Zpracování části studie alternativ řešení kotlů ke snížení emisí NOx pod úroveň 200 mg/m3 k obnově bloků 200 MWe elektrárny Tušimice II - ČEZ, a.s. pro IVITAS, a.s. resp. Energoprojekt, a.s.
  (Realizace v r. 2004)
 • Návrh primárních opatření a algoritmů řízení ke snížení emisí NOx pro práškový granulační kotel na černé uhlí K10 v teplárně Vítkovice a.s. Realizace ve spolupráci s teplárnou Vítkovice a.s.
  (Realizace v r. 2001)
 • Návrh primárních opatření a algoritmů řízení ke snížení emisí NOx pro práškový granulační kotel K4 (120 t/h) v Plzeňské energetice a.s.. Dodávka pro Energomontáže Liberec a.s. Emise NOx cca 400 mg/mN3.
  (Realizace v r. 2000)
 • Návrh a realizace úprav technologického zařízení a algoritmů řízení ke snížení obsahu spalitelných látek v popílku a ve škváře u práškového granulačního kotle na hnědé uhlí K9 (350 t/h) v ČEZ a.s. - elektrárna Tisová.
  (Realizace v r. 2000)
 • Dálková optimalizace kotlů elektrárny Prunéřov I – průběžná optimalizace a údržba kotlů K3 – K6 o parním výkonu 350 t/h.
  (Realizace v r. 1999)
 • Návrh primárních opatření a algoritmů řízení ke snížení emisí NOx pro práškový granulační kotel na černé uhlí K1 (67 t/h) v MST, a.s. Teplárna Přívoz . Dodávka pro Vítkovice, a.s.
  (Realizace v r. 1999)
 • Návrh primárních opatření a algoritmů řízení ke snížení emisí NOx pro práškový granulační kotel na černé uhlí K9 v teplárně Vítkovice a.s.
  (Realizace v r. 1998)
 • Návrh primárních opatření ke snížení emisí NOx pro horkovodní kotel na černé uhlí HK102 (57 MWt) v MST a.s. - elektrárna Třebovice. Dodávka pro Vítkovice, a.s..Emise NOx 400 mg/mN3
  (Realizace v r. 1997)
 • Návrh primárních opatření a algoritmů řízení ke snížení emisí pro práškový granulační kotel K5 (350 t/h) v ČEZ a.s. - elektrárna Prunéřov I. Dodávka pro Vítkovice a.s. včetně optimalizace provozu, emise NOx - 250 ÷ 350 mg/mN3.
  (Realizace v r. 1997)
 • Návrh primárních opatření a algoritmů řízení ke snížení emisí NOx pro práškový granulační kotel (320 t/h) v ČEZ a.s. - elektrárna Tisová. Dodávka pro Vítkovice a.s. Emise NOx 300 - 400 mg/mN3.
  (Realizace v r. 1997)
 • Návrh primárních opatření a algoritmů řízení ke snížení emisí NOx pro práškové granulační kotle na černé uhlí K4, K1 a K3 (85 t/h) v teplárně TKV Karviná - divize Havířov. Dodávka pro Liberecké kotlárny Hölter s.r.o.. Emise NOx 250 ÷ 350 mgmN3.
  (Realizace v r. 1997)
 • Návrh primárních opatření a algoritmů řízení ke snížení emisí NOx pro práškové granulační kotle na černé uhlí K1 a K2 (75 t/h) v teplárně TČA Karviná. Dodávka pro VAE, a.s..
  (Realizace v r. 1997)
 • Návrh primárních opatření a algoritmů řízení ke snížení emisí NOx a k potlačení struskování pro práškové granulační kotle K3 , K4 a K1, K2 (230 t/h) elektrárny Mělník I. Dodávka pro Energotrans Praha a.s.. Emise NOx 250 ÷ 350 mg/mN3.
  (Realizace v r. 1997)
 • Řešení problematiky spalování včetně algoritmů řízení a zajištění realizace u granulačního kotle K4 o parním výkonu 175 t/h v Plzeňské teplárenské a.s.. Dodávka na klíč včetně MaR a optimalizace provozu. Odstranění pulsací ohniště, emise NOx cca 300 - 350 mg/mN3.
  (Realizace v r. 1996)
 • Návrh primárních opatření a algoritmů řízení ke snížení emisí NOx u práškového granulačního kotle K3 (655 t/h) v ČEZ a.s. - elektrárna Chvaletice. Dodávka pro Vítkovice a.s. včetně optimalizace provozu, emise NOx - 300 mg/mN3.
  (Realizace v r. 1996)
 • Návrh primárních opatření a algoritmů řízení ke snížení emisí NOx pro práškový granulační kotel K3 (350 t/h) v ČEZ a.s. - elektrárna Prunéřov I. Vyšší dodávka včetně úprav řídícího systému pro Vítkovice a. s., provedení optimalizace provozu, hodnoty emisí NOx 250 - 350 mg/mN3.
  (Realizace v r. 1996)
 • Návrh primárních opatření a algoritmů řízení ke snížení emisí NOx pro práškové granulační kotle na černé uhlí K6 a K7 (75 t/h) v teplárně TČA Karviná. Dodávka pro VAE a.s. s optimalizací provozu, emise NOx - 250 ÷ 450 mg/mN3.
  (Realizace v r. 1996)
 
Design ipmtech.cz