ETU_II_komora
MORE, s.r.o je autorem návrhu primárních opatření na snížení emisí NOx pod 200mg/m3 (norm. podm. + ref. O2 6%) v projektech obnovy elektráren EPR II a ETU II.

 

Projekt s podporou MSK
Podpora podnikání v Moravskoslezském kraji 2015 (RRC /03/2015) na projekt „Simulace reálných podmínek ohniště velkoprostorového parního kotle v pádové trubce".

Galerie z optimalizací

Tématika optimalizačních činností je rozmanitá a prakticky neomezená. Následující galerie je jen ilustrativním vzorkem z širokého záběru projektů, se kterými se v naší společnosti setkáváme.
gallery1Optimalizace interního proudění ve spodní části granulačního kotle - vizualizace vektorů rychlosti
gallery1Optimalizace uspořádání hořáku kotle spalujícího hnědouhelný prach - vizualizace obsahu kyslíku v plameni
gallery1Snímek z realizace optimalizačních úprav na klapce v sacím kanálu mlýnského okruhu - klapka v sání
gallery1Optimalizace vstupní části práškovodu před proudovými hořáky - vizualizace rozložení tlaku
gallery1Snímek z příprav na optimalizaci v projektu ekologizace teplárenského kotle - zanesení prostoru mlýnice
gallery1Optimalizace spalovacího procesu elektrárenského kotle - vizualizace teplotního pole ne hladinách konstantní rychlosti v komoře
gallery1Optimalizace spalovacího procesu elektrárenského kotle - vizualizace vektorů rychlosti
gallery1Snímek z příprav na optimalizaci v projektu ekologizace elektrárenského kotle - zanesení kanálu
gallery1Snímek z příprav na optimalizaci tlakové ztráty třídiče ventilátorového mlýna - aktuální nastavení klapek
gallery1Snímek z realizace optimalizačních úprav ve vstupním spalinovodu elektrostatického odlučovače
gallery1Optimalizace složitého ústí vzduchospalinového traktu - vizualizace rozložení rychlostí
gallery1Snímek z příprav na optimalizaci v projektu ekologizace teplárenského kotle - zanesení kanálu práškovodu za mlýnem
gallery1Systém monitorování stability hoření SACO - hlavní obrazovka
 
 
Design ipmtech.cz