ETU_II_komora
MORE, s.r.o je autorem návrhu primárních opatření na snížení emisí NOx pod 200mg/m3 (norm. podm. + ref. O2 6%) v projektech obnovy elektráren EPR II a ETU II.

 

Projekt s podporou MSK
Podpora podnikání v Moravskoslezském kraji 2015 (RRC /03/2015) na projekt „Simulace reálných podmínek ohniště velkoprostorového parního kotle v pádové trubce".

Galerie modelování proudění

Společnost MORE provádí každoročně pro svou vlastní potřebu nebo pro potřebu našich obchodních partnerů několik projektů s využitím CFD jako podpory pro projektování, vývoj či diagnostiku závad různých zařízení s uplatněním v energetice. Jako malé ukázky z aplikace CFD jsou zde uvedeny jednoduché snímky z některých projektů a následující videa, která najdete i na YouTube.

gallery1Modelování vířivého hořáku parního kotle 350t/h - proudění a koncentrace primární směsi
gallery1Modelování směšování proudů spalin vystupujících z kouřovodů do komína
gallery1Modelování spalování v ohništi práškového kotle výkonu 547t/h - pole rychlosti a teploty
gallery1Podpůrné modelování při návrhu vestaveb v obratu před elektro odlučovačem popílku – rychlostní profil
gallery1Modelování odsiřovacího reaktoru – místa tvorby nánosů na stěnách reaktoru
gallery1Modelování samočistícího efektu proudění spalin ve svazku ohříváku vody
gallery1Analýza trasy práškovodu granulačního kotle - trajektorie
gallery1Proudění v třídiči černouhelného prášku - trajektorie
gallery1Modelování původního obratového třidiče ventilátorového mlýna – vektory rychlostí
gallery1Modelování proudění uvnitř spalinovodu za kouřovými ventilátory, dvě varianty
gallery1Modelování hoření polen v krbových kamnech, teploty a proudnice
 

 
Design ipmtech.cz