ETU_II_komora
MORE, s.r.o je autorem návrhu primárních opatření na snížení emisí NOx pod 200mg/m3 (norm. podm. + ref. O2 6%) v projektech obnovy elektráren EPR II a ETU II.

 

Projekt s podporou MSK
Podpora podnikání v Moravskoslezském kraji 2015 (RRC /03/2015) na projekt „Simulace reálných podmínek ohniště velkoprostorového parního kotle v pádové trubce".

Galerie z ekologizace v EPRI

gallery1Naměřená produkce NOx v roce 2003 na kotli K3, EPRI. Závislost na obsahu kyslíku.
gallery1Detail abrazí na vířiči v horní části, projekt na odstranění abrazí.
gallery1Detail abrazí na vířiči ve spodní části, projekt na odstranění abrazí.
gallery1Analýza na odstranění příčin abrazí, ukázka z 3D modelu vícefázového proudění.
gallery1Pohled na místo rozdělení kanálu zadního tahu, optimalizace pro potlačení abrazí.
gallery13D model proudění spalin zadním tahem, optimalizace pro potlačení abrazí.
gallery12D model proudění spalin a popílku výměníkem v zadním tahu, optimalizace pro potlačení abrazí.
 
 
Design ipmtech.cz