ETU_II_komora
MORE, s.r.o je autorem návrhu primárních opatření na snížení emisí NOx pod 200mg/m3 (norm. podm. + ref. O2 6%) v projektech obnovy elektráren EPR II a ETU II.

 

Projekt s podporou MSK
Podpora podnikání v Moravskoslezském kraji 2015 (RRC /03/2015) na projekt „Simulace reálných podmínek ohniště velkoprostorového parního kotle v pádové trubce".

CFD analýza absorbéru

Zákazník provozující absorbér pro odsiřování spalin řešil problémy s vytvářením nánosů na stěnách obsorbéru, které zhoršovaly parametry zařízení při odsiřovacím procesu. Bylo využito CFD analýzy stávajícího provozního stavu absorbéru pro vyšetření příčin nánosů na stěnách a pro nalezení úprav, které (dle podložení výsledky analýzy) vedly k potlačení příčin vytváření nánosů a zlepšení rozptylu suspenze v prostoru absorbéru.

Cílem analýzy bylo tedy zjištění možných příčin tvorby nálepů z produktu (z pevných částic suspenze) na stěnách absorbéru. Výpočty byly zaměřeny i na způsob rozstřiku suspenze a jeho účinek na vykrytí průřezu absorbéru s možným dopadem na účinnost odsíření. Dále byl proveden výpočet změny geometrie vstupních naváděcích lopatek spalin s dopadem na intenzivnější zavíření spalin v prostoru absorbéru. Analýza obsahovala výpočet stávajícího stavu za různých provozních režimů, dále výpočty variant úprav odvodu spalin a trysek atomizéru za různých provozních režimů absorbéru.

CFD analýza prokázala u stávající varianty zpětná zavíření a zvýšení lokální vlhkosti spalin u stěn přispívající k vytváření nánosů na stěnách a ukázala vliv rychlostí a mocnosti proudu kapének z atomizéru na charakter proudění a rozložení vlhkosti v absorbéru. Její pomocí byly nalezeny potřebné úpravy atomizéru a vnitřních vestaveb pro zlepšení pracovních podmínek v absorbéru.

Ukázky z analýzy

Místa se zvýšeným rizikem vytváření nánosů

Vektory rychlostí v řezu původním absorbérem, vizualizace vírů u stěnyVektory rychlostí v řezu původním absorbérem, vizualizace vírů u stěny
Radiální rychlosti u stěny původního absorbéru, vizualizace transportních rychlostí zhoršujících nánosyRadiální rychlosti u stěny původního absorbéru, vizualizace transportních rychlostí zhoršujících nánosy
Hm. podíl vlhkosti na stěnách absorbéru u původního absorbéruHm. podíl vlhkosti na stěnách absorbéru u původního absorbéru

Hm. podíl vlhkosti na stěnách absorbéru po úpravě s 24 tryskamiHm. podíl vlhkosti na stěnách absorbéru po úpravě s 24 tryskami

Vliv změny počtu trysek na teplotní pole

Teplotní pole v řezu původním absorbérem, atomizér s 32 tryskamiTeplotní pole v řezu původním absorbérem, atomizér s 32 tryskami
Teplotní pole v řezu původním absorbérem, atomizér s 24 tryskamiTeplotní pole v řezu původním absorbérem, atomizér s 24 tryskami

Realizace

Na základě poznatků z CFD analýzy a podkladů k provedení úprav realizoval zákazník po krocích s kontrolou dopadu změn navržené úpravy a dosáhl zlepšení provozu svého zařízení.

 
Design ipmtech.cz