ETU_II_komora
MORE, s.r.o je autorem návrhu primárních opatření na snížení emisí NOx pod 200mg/m3 (norm. podm. + ref. O2 6%) v projektech obnovy elektráren EPR II a ETU II.

 

Projekt s podporou MSK
Podpora podnikání v Moravskoslezském kraji 2015 (RRC /03/2015) na projekt „Simulace reálných podmínek ohniště velkoprostorového parního kotle v pádové trubce".

Ekologizace provozu kotelny EPRI

U našeho zákazníka v elektrárně Prunéřov-I v ČEZ a.s., jsme realizovali v rámci postupné ekologizace mezi lety 1996 až 2010 projekty, které přinášely snižování emisí NOx, zlepšování účinnosti kotle a odstraňovaly případné potíže vznikající stárnutím technologie či postupnou změnou palivové základny. Jednalo se o projekty stručně vyjmenované níže. Nad rámec tohoto seznamu provádí naše společnost servisní činnost zahrnující dálkovou diagnostiku provozu kotlů 350t/h, měření na místě a seřizování spalovacího režimu.

Dílčí realizace

 • 1996 - Návrh primárních opatření a algoritmů řízení ke snížení emisí NOx pro práškový granulační kotel K3 jako subdodávku pro společnost Vítkovice a. s., provedení optimalizace provozu, hodnoty emisí NOx 250 - 350 mg/mN3
 • 1997 - Návrh primárních opatření a algoritmů řízení ke snížení emisí pro práškový granulační kotel K5, subdodávka pro Vítkovice a.s. včetně optimalizace provozu, emise NOx - 250 ÷ 350 mg/mN3.
 • 1997 - Modelování a návrh úprav obratových třídičů ventilátorových mlýnů pro kotle K3 až K6 s následnou realizací těchto úprav v rámci zvětšení výkonové rezervy mlýnů.
 • 2000 až 2001 - Modelové ověření návrhů úprav práškovodů, hořáků a spalovací komory (spalování) u kotlů 350 t/h k řešení problémů s abrazemi a struskováním ve spalovací komoře.
 • 2004 - Měření na mlecích okruzích Elektrárně Prunéřov I k prošetření vlivu návratových klapek na režim MO a kotle
 • 2003 až 2004 - Realizace On-line systém prognózy provozních režimů a rezerv mlecích okruhů pro kotle 350 t/h
 • 2005 - Návrh úprav ke snížení emisí NOx pod 250mg/m3 pro práškový granulační kotel na hnědé uhlí na kotli K5. Realizace Vítkovice Heavy Machinery, a.s.
 • 2006 - Koordinace a monitorování stability spalování zkoušek spalování nízkovýhřevného paliva.
 • 2007 až 2008 - Návrh opatření a úprav včetně realizace na kotlích K3, K4, K5, K6 pro zvýšení účinnosti snížením podílu škváry s vysokým nedopalem ve vynašeči.
 • 2010 - Modelování abrazí na vstupním dílu EKO, vyhodnocení účinnosti ochranných vestaveb, návrh nových opatření proti vzniku abrazí.
 • 2010 - Analýza možných příčin zvýšeného obsahu spalitelných látek v popílku kotlů 350t/h.
 
Design ipmtech.cz