ETU_II_komora
MORE, s.r.o je autorem návrhu primárních opatření na snížení emisí NOx pod 200mg/m3 (norm. podm. + ref. O2 6%) v projektech obnovy elektráren EPR II a ETU II.

 

Projekt s podporou MSK
Podpora podnikání v Moravskoslezském kraji 2015 (RRC /03/2015) na projekt „Simulace reálných podmínek ohniště velkoprostorového parního kotle v pádové trubce".
Profil společnosti

Profil společnosti

Od roku 1995 pracujeme pro velkou energetiku ...

Firma byla založena v roce 1995 společníky s dlouholetou praxí v oblasti výzkumu a vývoje tepelných energetických zařízení s cílem poskytovat technicko inženýrské služby pro velkou energetiku, zvláště při řešení problematiky spalování. Firma se podílela a stále podílí na realizaci…

Další...
Služby

Služby

Poradenská, inženýrská a servisní činnost v energetice, a další ...

Naše společnost má dlouholetou praxi v oblasti výzkumu a vývoje tepelných energetických zařízení a poskytuje technicko inženýrské služby pro energetiku, zvláště při řešení problematiky spalování. Společnost se podílela na realizaci primárních opatření ke snižování emisí NOx u elektrárenských a teplárenských kotlů,…

Další...
Nízkoemisní program

Nízkoemisní program

Naše know-how vkládáme do NÍZKOEMISNÍHO PROGRAMU

Společnost aplikuje a přenáší své know-how v oboru spalování práškového uhlí do našeho unikátního NÍZKOEMISNÍHO PROGRAMU, který sestává z těchto komponent obsahujících nejlepší praktiky pro snižování emisí NOx primárními opatřeními:

Další...
Program V+V

Program V+V

Aktivně se podílíme na vývoji nových produktů pro energetiku ...

Společnost MORE aktivně udržuje vlastní vývoj v oblasti technologie svých produktů a v rámci svého V+V programu, který se opírá o expertízu našich dlouhodobých pracovníků z oblasti spalování uhelného prášku v granulačních kotlích a příbuzných oborů. V některých jmenovaných oblastech…

Další...
Reference

Reference

Za dobu naší aktivity jsme získali řadu referencí ...

MORE, s.r.o. je autorem návrhu primárních opatření na snižování NOx v projektu obnovy elektrárny ETU II, v projektu obnovy elektrárny EPRII a v řadě dalších rekonstrukcí či ekologizací elektrárenských a teplárenských kotelen v ČR.

Další...
Frontpage Slideshow | Copyright © 2006-2012 JoomlaWorks Ltd.

Komplexní obnova EPR II

V rámci projektu komlexní obnovy elektrárny EPRII došlo mimo jiné k úplné výměně zařízení kotelny pro tři výrobní bloky. Naše společnost formou subdodávky pro výrobní partnery IVITAS, a.s. a Vítkovice power engineering navrhla základní design granulačních kotlů spalujících hnědé uhlí tak, aby byly splněny předepsané parametry. V roce 2016 pak došlo k dokončení realizace všech tří bloků a garančním testům, které prokázaly úspěšnost projektu.

Parametry jednoho výrobního bloku

 • Jmenovitý elektrický výkon bloku 250 MW
 • Regulační rozsah výkonu 50% – 105 %
 • Minimální výkon bez stabilizace 45%
 • Spalované palivo - hnědé uhlí Qir 8,5MJ/kg - 11MJ/kg, Wr 31% - 34%, Ar 35% - 46%

Parametry kotle

 • Jmenovité množství přehřáté páry 660,4 t/h
 • Maximální množství přehřáté páry 669,4 t/h
 • Tlak přehřáté páry 18,26 MPa
 • Teplota přehřáté páry 575 °C
 • Tlak přihřáté páry 3,65 MPa
 • Teplota přihřáté páry 580 °C
 • Teplota napájecí vody 251 °C
 • Rozsah výkonu bez stabilizace s dodržením jmen. parametrů 50 – 105%
 • Emisní limit NOx 200 mg/m3 za referenčních podmínek, použitím samotných primárních opatření pro snížení emisí NOx
 • Emisní limit CO 250 mg/m3 za referenčních podmínek

Naše zodpovědnost v projektu

Naším úkolem byl návrh kotle a vytvoření podkladů pro základní design v následujícím rozsahu.

 • Návrh geometrického uspořádání ohniště.
 • Návrh primárních opatření na snížení tvorby NOx a pásmování vzduchu a paliva.
 • Návrh spalovacího režimu tak aby vyhovoval z hlediska plnění garantovaných parametrů v celém rozsahu výkonu a provozu bez struskování.
 • Prověření konceptu spalovací komory a návrhu spalování a denitrifikace pomocí CFD
 • Vytvoření technických podkladů pro dodávku mlýnů a třídičů uhelného prášku.
 • Návrh nového řešení obratového třídiče uhelného prášku a prověření konceptu pomocí CFD.
 • Návrh práškovodů a práškových hořáků.
 • Návrh vzduchového a spalinového traktu kotle.
 • Návrh traktu recirkulace spalin včetně ventilátoru.
 • Zpracování specifikace polní instrumentace systému MaR pro mlecí okruhy a vzduchospalinový trakt kotle.
 • Zpracování projektu algoritmů řízení mlecích okruhů, vzduchového režimu a recirkulace spalin.
 • Návrh systému snížení nedopalu ve škváře recirkulací spalin výsypkou a prověření konceptu pomocí CFD.
 • Analýza nestacionárních i kritických stavů kotle a návrh opatření.
 • Návrh systému monitorování stability hoření, projekt algoritmů pro zavedení do ŘS.
 • Vytvoření podkladů pro zpracovatele realizačních projektů souvisejících profesí.
 • Seřízení a optimalizace spalovacího režimu kotlů.

Uplatněním našeho dlouholetého know-how se nám podařilo s rezervou dosáhnout limitu NOx 200 mg/m3 za referenčních podmínek bez nutnosti využít sekundárních opatření pro denitrifikaci.

Ukázky z přípravy a průběhu projektu

Následuje několik ilustrací z průběhu projektu, větší množství ukázek naleznete v galerii.

 

Konference Kotle a energetická zařízení 2016

16.březen 2016, 13:20

Naše společnost se zúčastnila konference Kotle a energetická zařízení 2016, pořádané společností Moravská energetická a.s.. v Brně. Zástupci MORE, s.r.o. prezentovali dva příspěvky, „Aplikace návrhu...

Konference Energetika a životní prostředí 2015

11.září 2015, 12:00

Naše společnost se zúčastnila konference Energetika a životní prostředí, pořádané Katedrou energetiky Fakulty strojní VŠB-TUO v Rožnově pod Radhoštěm. Zástupci MORE, s.r.o. prezentovali příspěvek „Diagnostika stability spalovacího procesu v ohništi granulačního...

Podpora z Moravskoslezského kraje

01.září 2015, 12:00

Společnost MORE, s.r.o. získala finanční podporu Moravskoslezského kraje v rámci programu „Podpora podnikání v Moravskoslezském kraji 2015 (RRC /03/2015)" na projekt „Simulace reálných podmínek ohniště velkoprostorového parního kotle v pádové trubce". Cílem tohoto projektu je zvýšit přesnost...

Denitrifikace výrobních bloků 3 a 4 energetického zdroje Elektrárna Dětmarovice

26.květen 2015, 12:00

Naše společnost se podílela na projektu „Snížení misí NOx v elektrárně Dětmarovice", který proběhl na kotlích třetího a čtvrtého výrobního bloku. Na základě našich podkladů vypracovala projekční kancelář IVITAS, a.s. dokumentaci pro provádění stavby části týkající se primárních denitrifikačních...

Konference Kotle a energetická zařízení 2015

19.březen 2015, 12:00

Zástupci MORE, s.r.o. se stejně jako loni zúčastnili konference Kotle a energetická zařízení pořádané v Brně. Letošní příspěvek nastínil ambice v oblasti zvýšení přesnosti matematického modelu vyhořívání uhelného prášku formou série termoakustických experimentů na pádové trubce Výzkumného...

Zkušební spalovací zařízení zkolaudováno.

29.březen 2011, 12:00

Naši partneři v IVITAS, a.s. úspěšně dokončili nové experimentální zařízení pro zkoušky spalování hnědouhelného i černouhelného prachu. MORE, s.r.o. se podílela na vývoji základního konceptu tohoto zařízení, které výrazně posiluje vědeckotechnickou základnu pro projektování nových uhelných...

 
Design ipmtech.cz