ETU_II_komora
MORE, s.r.o je autorem návrhu primárních opatření na snížení emisí NOx pod 200mg/m3 (norm. podm. + ref. O2 6%) v projektech obnovy elektráren EPR II a ETU II.

 

Projekt s podporou MSK
Podpora podnikání v Moravskoslezském kraji 2015 (RRC /03/2015) na projekt „Simulace reálných podmínek ohniště velkoprostorového parního kotle v pádové trubce".

Všechny služby

Optimalizace technologických procesů a zařízení

Naše služby z okruhu optimalizací se zaměřují na nalezení zdroje problémů ve stávajících technologiích a provozech elektrárenských, teplárenských či průmyslových kotelen, na jeho izolování a odstranění či potlačení s respektem k celkovým technologickým souvislostem. Často tyto služby představují zavedení nových kvalit nebo vlastností optimalizovaného zařízení.

Při těchto činnostech využíváme

  • naší technologické znalosti v oblasti spalování a kotlů
  • dále našich dovedností v oblasti aplikací CFD analýz
  • vzdálené diagnostiky na bázi provozních dat
  • obecných dlouhodobých zkušeností z provozu a měření v provozech kotelen

Jedná se o činnosti prováděné často také na základě servisní činnosti u dodávek, které jsme dodávali přímo nebo formou subdodávky. Často optimalizace technologie nebo procesu představuje i vývoj nových diagnostických nástrojů, i softwarových, nebo nestandardní instrumentace. Do této kategorie také patří naše produkty z oblasti diagnostiky technologických procesů.

Diagnostika technologických procesů

  • Monitorování stability hoření uhelného prášku
  • Systém prognózy výkonu mlýnů
  • Vzdálený dohled - na základě provozních dat prováděná expertíza kvality provozu a datamining pro včasné odhalení degradujícího stavu
 
Design ipmtech.cz