ETU_II_komora
MORE, s.r.o je autorem návrhu primárních opatření na snížení emisí NOx pod 200mg/m3 (norm. podm. + ref. O2 6%) v projektech obnovy elektráren EPR II a ETU II.

 

Projekt s podporou MSK
Podpora podnikání v Moravskoslezském kraji 2015 (RRC /03/2015) na projekt „Simulace reálných podmínek ohniště velkoprostorového parního kotle v pádové trubce".

Všechny služby

Rekonstrukce elektrárenských a teplárenských kotelen

Společnost MORE, s.r.o. nabízí služby v oblastech problematiky spalování práškového uhlí v elektrárenských a teplárenských práškových kotlích. Zpracovává koncepty návrhů rekonstrukcí, optimalizací a ekologizací kotelen včetně mlýnských okruhů. Služby jsou typicky dodávány ve formě celých projektů, realizačních studií nebo projektových podkladů a využívají prověřený realizační řetězec v případě komplexních projektů.

 

 

Činnosti v dílčích oblastech

  • Návrhy proudových a vířivých hořáků pro spalování uhelného prášku včetně zabudování do spalovacích komor kotlů.

Vířivý práškový hořákVířivý práškový hořák s integrovaným zapalovacím hořákem
Modelování vířivého hořákuModelování vířivého hořáku parního kotle 350t/h – proudění a koncentrace primární směsi

 
  • Řešení pásmování spalovacího vzduchu pro ohniště práškových kotlů za účelem snížení emisí NOx a potlačení struskování.

Modelování spalování v ohništiPrověřování konceptu návrhu spalovací komory práškového kotle 547t/h pomocí CFD

 
  • Řešení dávkování aditiv do ohniště pro odsiřování spalin u kotlů aditivní metodou.
  • Algoritmy řízení pro automatickou regulaci palivo-vzduch-spaliny.
  • Řešení regulačních orgánů a vzduchových průtokoměrů.
  • Polní instrumentace pro systémy měření a regulace.
 
Design ipmtech.cz