ETU_II_komora
MORE, s.r.o je autorem návrhu primárních opatření na snížení emisí NOx pod 200mg/m3 (norm. podm. + ref. O2 6%) v projektech obnovy elektráren EPR II a ETU II.

 

Projekt s podporou MSK
Podpora podnikání v Moravskoslezském kraji 2015 (RRC /03/2015) na projekt „Simulace reálných podmínek ohniště velkoprostorového parního kotle v pádové trubce".

Všechny služby

Ekologizace práškových kotlů

Společnost MORE, s.r.o. navazuje od r. 1995 na výzkum v oblasti energetických kotlů a uplatňuje svou širokou znalostní základnu v oblasti ekologizace a snižování emisí NOx prováděním návrhů primárních opatření pro snižování NOx s využitím CAE, technik BAT a nejlepších praktik v této oblasti jak při úpravách stávajících kotelen tak při dodávkách či nabídkách pro retrofity a zcela nové projekty.

Řešení problematiky snižování emisí NOx

Společnost se při návrzích primárních opatření typicky zaměřuje na tyto oblasti:

 • Řešení systému spalování
  • Návrh hořáků nebo úpravy hořáků pro nízkoemisní spalování
  • Aplikace spalovacího systému s ohledem na tvar a velikost spalovací komory a potřeby zvýšení rozsahu regulačního výkonu kotle s vysokou stabilitou hoření
  • Návrh pásmování vzduchu pro optimální rozložení spalovacího procesu
  • Použití recirkulovaných spalin pro optimalizaci spalovacích teplot
  • Zajištění vhodných teplotních podmínek pro použití metody SNCR pro případ potřeby další úrovně snižování emisí NOx
 • Příprava uhelného prášku v mlecích okruzích
  • Zajištění dobré jemnosti mletí uhelného prášku a optimalizace funkce třídiče
  • Zvýšení výkonu mlýna pro měnící se palivovou základnu se zachováním kvality mletí
  • Regulace potřebných režimových parametrů práškové směsi v celém rozsahu výkonu mlýna
  • Použití recirkulovaných spalin pro sušení paliva
 • Doprava a distribuce práškové směsi do hořáků
  • Zajištění regulované distribuce práškové směsi do hořáků a hořákových sekcí
  • Regulace průtoku primární směsi a přerozdělování výkonu po výšce hořákového pásma dle výkonu kotle

 

Od návrhu ke konečnému řešení

Základní návrh primárních opatření prováděný za pomoci našeho vlastního SW a know-how je prověřován pomocí CFD (prostřednictvím SW Ansys Fluent) obohaceného o naší proprietární techniku pro zavedení měřením určené kinetiky hoření uhelného prachu do CFD modelu. Takto ověřený základní koncept je dále ještě optimalizován až do dosažení kvality potřebné pro další kroky projektu. Nad rámec ověřování samotného konceptu primárních opatření a souvisejících úprav technologie prostřednictvím CFD modelu se naše společnost zaměřuje na:

 • Proudění paliva ve mlýně
 • Třídění uhelného prášku v třídiči
 • Proudění v práškovodech a rozdělení směsi uhelného prášku do hořáků
 • Plamen práškových hořáků, proudění a spalování uhelného prášku v ohništi kotle s pásmováním vzduchu a recirkulovaných spalin
  • S využitím naší znalostní báze kinetiky hoření uhelného prášku, případně s využitím měření kinetiky u nových paliv na pádové trubce VEC VŠB Ostrava.
  • S využitím možného otestování návrhu pásmování paliva, vzduchu a inertu pro daný typ paliva, a prověření celkového přístupu na experimentálním spalovacím zařízení ZSZ IVITAS, a.s. Ostrava, u projektů, které takovéto prověření vyžadují.

Po prověření a optimalizaci konceptu je návrh připraven pro vytvoření podkladů. V případě komplexních projektů jsou tyto podklady ve vybraných případech zpracovány až do podoby detailního návrhu.

 
Design ipmtech.cz